My Blog

new1
צור קשר עוד היום:

מוקד אשראי – הלוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה

מוקד אשראי של החברה הוקם במיוחד כדי לשרת את הלקוחות ולהעניק להם את האפשרות לקבל הלוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה.

לכל אחד מאתנו יש חשבון בנק פעיל ובו מסגרת אשראי שנקבעה לאנשים פרטיים על פי גובה ההכנסות שלהם כשכירים או כעצמאיים, ועל פי ההתנהלות שלנו לאורך השנים.

גם לחברות ולאנשי עסקים קיימת מסגרת אשראי התואמת את צרכי העסק הספציפי שלהם, עלויות מיוחדות כמו יבוא, וייצור מול ההכנסות וההוצאות השוטפות שלהם.

מעבר למסגרות האשראי הללו, יש לאנשים פרטיים רבים צורך בהלוואות נוספות למטרות שונות כמו מימון הוצאות בריאותיות, מימון לימודים, רכישת רכב, שיפוץ או קניית דירה או כל צורך כספי אחר. גם לאנשי העסקים יש לעתים צורך בהלוואות למימון רכישת רכבים, או מכונות תעשייתיות, תשלום גבוה לספקים או לרשויות או כל צורך אחר.

העניין החשוב הוא להישאר במסגרות האשראי שאושרו בבנקים ובנוסף לכך לקבל הלוואות חוץ בנקאיות. כך הלקוחות ממשיכים בקו האשראי הרגיל עם הבנק ונהנים מהלוואה בסכום כספי משמעותי שפותרת עבורם את הבעיה הזמנית.

מוקד אשראי מעניק הלוואות חוץ בנקאיות לכל סוגי האוכלוסייה, שכירים, עצמאיים, בעלי חברות, חיילים, בעלי חשבון בנק מוגבל ועוד.

בקשת ההלוואה נבדקת במהירות וביעילות על ידי מוקד אשראי, תוך בדיקת הנתונים הפיננסיים של כל אחד ממבקשי ההלוואה. בדרך כלל ההלוואה החוץ בנקאית מאושרת לביצוע תוך פרק זמן קצר.

מוקד אשראי פועל בתודעת שירות יוצאת דופן, פתוח לבקשותיהם של הלקוחות השונים, קשוב לבעיותיהם ועובדיו עושים כל שאפשר כדי למלא את בקשותיהם במלואן ותוך זמן פרק זמן קצר ככל שניתן.

צוות היועצים מיידע את הלקוח בפרטי ההלוואה, מה היקפה, ומה סכום הריבית עבורה. גובה הריבית משתנה על פי תקופת ההחזר. בהלוואה לזמן קצר, הריבית תהיה קטנה יותר ובהלוואה לתקופה ארוכה כמו 24 חודשים, סך הריבית יהיה גבוה יותר.

לפי יכולת ההחזר של כל אחד מהלקוחות, גובה ההכנסות הצפוי לו ופרמטרים אישיים ועסקיים נוספים, יחליט כל לקוח מהי תקופת ההחזר הנוחה לו ביותר. כך שסכום ההחזר החודשי יאפשר לו לחיות כראוי ולא יכביד עליו כלכלית לאורך כל התקופה.