My Blog

new1
צור קשר עוד היום:

הלוואה ללא מסמכים

הלוואות מסוג כזה הם מצויינות עבור אנשים שלא יכולים לאשר את ההכנסה שלהם מול חברות ההלוואות ומשם שחברות כאלו בדר"כ דורשות מסמכים שמעידים על הכנסה מסויימת, אפילו מינימלית, אך ישנן גם חברות שלא דורשות מסמכים כאלו שמעידים על ההכנסה של מבקש המימון.

רוב הפעמים, החוקים הללו מקשים על אנשים רבים בקבלת הלוואה ולכן כיום בשוק רק אחוז קטן ממבקשי ההלוואות מקבלים אישור מיידי.

סוגי הלוואות ללא מסמכים

ישנן סוגים רבים של הלוואות כאלו שזמינים לתושבי ישראל, אנו בדר"כ עושים שיחה קצרה עם מבקשי ההלוואה על מנת להתאים להם את הסוג שמתאים להם ביותר, ההתאמה נערכת לפי ההכנסה החודשית של המבקשים, הגיל, וותק בעבודה וכו'.

מה עושים אם לא מאשרים את ההלוואה?

כדאי לדעת שלא תמיד חברות המימון מאשרות את ההלוואה וברוב הפעמים דוחות ואפילו מבטלות. הביטול נובע ממספר סיבות: חשבון בנק מוגבל, הכנסה חודשית נמוכה, מובטלות, גיל לא מתאים, כרטיס אשראי לא בתוקף או אפילו חוסר שימוש בכ"א, חשבונות בנק מרובים (בדר"כ מעלה חשד), הלוואה גבוהה מידי שמבקשי ההלוואה לא מוכנים לשלם וכו'.

האם ניתן לקבל הלוואה כזו בבנקים?

כיום הבנקים בישראל עורכים בדיקות קפדניות לפני שהן מאשרות הלוואות ללקוחותיהם וזאת בגלל חוקים נוקשים שנקבעו בגלל ניסיונות מהעבר. ידוע לכולם שרווחי הבנקים נובעים מההלוואות ומהמשכנתאות שהן מספקות, אך צריך לזכור שהבנקים עושים זאת בחכמה והם לא מספקים מימון לכל אחד שמבקש.

האם ישנן חברות חוץ בנקאיות שניתן לקבל אצלן?

אפשר לפנות ולקבל הלוואות חוץ בנקאיות על מנת לקבל מימון ללא מסמכים, החברות הללו בדר"כ מבקשים תלוש משכורת (ישנן חברות שמספקות הלוואות ללא תלושי משכורת ושכר!), אחרי התלוש הן מבקשות כמובן פרטים אישיים שאיתם הם יוכלו לפתוח לכם חשבון אצלם בחברה.

צריך לזכור שלא בכל מקום ניתן לקבל הלוואה ללא תלושי שכר כמו שציינו ובמידה ואתם מעוניינים לפנות לחברות שמבקשים פרטים מועטים בלבד אז כדאי לפנות לחברות חוץ בנקאיות שלא מבקשות המון פרטים, הבנקים בדר"כ ידרשו מכם פרטים רבים. כדאי לזכור גם שהאישור בחברות חוץ בנקאיות יהיה מהיר ועם אחוזי גבוהים יותר בהשוואה לבנקים.